Connexions Energètiques: analitzem les diferències entre l’Autoconsum Compartit i les Comunitats Energètiques

A primera vista, podrien semblar conceptes intercanviables, dos flancs del mateix moviment verda. Tot i això, encara que comparteixen l’objectiu comú de democratitzar l’energia i fer-la més sostenible, tenen les seves peculiaritats. En aquest article, ens endinsarem en les característiques distintives de cada un per entendre millor com cadascun contribueix a un futur energètic més brillant.

 

Autoconsum Compartit: La Colectivitat en Acció

L’autoconsum compartit és com el treball en equip en el món de la generació d’energia. Imagina’t un edifici d’apartaments on tots els residents utilitzen l’energia generada pels panells solars instal·lats a la teulada de l’edifici. Aquí, els participants són generalment propers geogràficament i la generació d’energia està físicament localitzada en el lloc on resideixen o treballen els usuaris.

Els beneficis d’aquesta proximitat són notables: la infraestructura necessària per a la distribució d’energia es simplifica, els costos de transmissió es redueixen, i l’eficiència general de l’energia millora. És un sistema perfecte per a aquells que tenen l’espai i la capacitat d’instal·lar tecnologia de generació d’energia, com panells solars o petites turbines eòliques, i volen compartir els avantatges amb un grup més petit i definible de persones.

 

Comunitats Energètiques: Un Pas Cap a l’Autosuficiència

D’altra banda, les comunitats energètiques poden ser vistes com un ecosistema més expansiu que l’autoconsum compartit. Aquestes no estan limitades per la proximitat física i poden incloure membres dispersos que contribueixen i utilitzen l’energia d’una varietat de fonts renovables. El concepte es basa en l’organització i la cooperació entre els seus membres per gestionar i distribuir l’energia de manera que maximitzi els beneficis col·lectius.

Una comunitat energètica pot abastar des de la generació d’energia i la seva distribució fins a la comercialització i els serveis d’eficiència energètica. És una estructura més complexa, on els participants sovint s’uneixen no només per compartir energia, sinó també per promoure l’autonomia energètica, l’autoconsum i la sostenibilitat dins d’una àrea més àmplia.

 

Diferències Clau:

Ubicació: Mentre que l’autoconsum compartit es beneficia de la proximitat física, les comunitats energètiques poden funcionar independentment de la localització dels seus membres.

Escala i Complexitat: L’autoconsum compartit sol ser més petit en escala i menys complex en la seva estructura i governança. Les comunitats energètiques, en canvi, poden arribar a ser entitats més grans amb objectius i projectes més ambiciosos.

Gestió de l’Energia: En l’autoconsum compartit, la gestió de l’energia tendeix a ser directa i basada en el consum immediat. Les comunitats energètiques, però, poden involucrar-se en activitats més diverses, incloent la compra i venda d’energia al mercat.

Objectius: Encara que ambdós busquen optimitzar l’ús de l’energia renovable, les comunitats energètiques sovint tenen una visió més àmplia

Obrir chat
Hola 👋
En què podem ajudar-te?