Comunitats Energètiques: Poder ciutadà per il·luminar un futur sense pobresa energètica

riccardo-annandale-7e2pe9wjL9M-unsplash

La pobresa energètica és un problema creixent a tot el món, especialment en països desenvolupats, on el cost de la vida augmenta de manera constant. En l’any 2024, es calcula que la pobresa energètica afecta aproximadament el 19% de les llars a Catalunya. 

Això significa que gairebé una de cada cinc llars catalanes es troben en una situació on no poden permetre’s mantenir una temperatura adequada a la seva llar o tenen dificultats per pagar les factures de subministraments energètics. Aquest increment és notable, ja que representa una duplicació respecte als darrers dos anys​. Font: (Ivàlua i el Periódico)

Què és la pobresa energètica?

La pobresa energètica es defineix com la situació en què una llar no pot accedir a serveis energètics essencials, com ara calefacció, refrigeració, il·luminació i altres serveis domèstics, a un cost assequible. Això pot derivar en condicions de vida inadequades, amb temperatures extremes que poden afectar la salut física i mental dels ocupants de l’habitatge. La pobresa energètica és un indicador clau de la desigualtat social i econòmica dins de la nostra societat.

Per què apareix la pobresa energètica?

La pobresa energètica pot sorgir per diverses raons:

 1. Ingressos baixos: Les llars amb baixos ingressos tenen dificultats per afrontar les factures energètiques elevades. Aquests ingressos insuficients sovint es destinen a necessitats bàsiques, deixant poc marge per a les despeses energètiques.
 2. Eficiència energètica deficient: Molts habitatges, especialment els més antics, no estan ben aïllats o equipats amb sistemes energèticament eficients. Això significa que es necessita més energia per mantenir una temperatura confortable.
 3. Preus elevats de l’energia: Els augments en els preus de l’energia poden impactar de manera desproporcionada les llars amb ingressos baixos, fent que sigui encara més difícil mantenir els serveis energètics necessaris.
 4. Factors estructurals: Algunes àrees geogràfiques poden tenir majors costos energètics o menys accés a tecnologies eficients i renovables, exacerbant la situació de pobresa energètica.

 

Totes aquestes casuístiques individuals són només el reflex d’una problemàtica estructural creada pel sistema capitalista en el qual vivim, on es fomenta la mercantilització de béns essencials en la vida de les persones com ho són l’energia i l’habitatge. A més, cal remarcar que existeix una feminització d’aquesta pobresa, ja que el perfil de gènere amb major vulnerabilitat solen ser famílies monoparentals migrants on la figura de responsabilitat familiar són dones. 

Les Comunitats Energètiques com a eina per a combatre la pobresa energètica  

La pobresa energètica és un problema complex amb causes múltiples, però les comunitats energètiques ofereixen una via innovadora i efectiva per abordar-lo. A través de la producció i gestió col·laborativa de l’energia, aquestes comunitats no només poden reduir els costos i millorar l’eficiència energètica, sinó també fomentar un model més sostenible i just per a totes. Aquestes comunitats són col·lectius de ciutadans i ciutadanes que es mobilitzen per produir, consumir i gestionar la seva pròpia energia renovable i de proximitat de manera col·laborativa i sostenible.

Beneficis de les comunitats energètiques:

 1. Reducció de costos i estabilitat del preu de l’energia: Les comunitats energètiques poden reduir els costos energètics per als seus membres a través de la producció d’energia renovable local i l’autoconsum. Això pot significar factures energètiques més baixes i estables, a causa de les quotes fixes que les CE ofereixen als seus membres. 
 2. Autonomia energètica i democratització: En produir la seva pròpia energia, les comunitats poden ser menys dependents de les grans companyies energètiques i dels preus volàtils del mercat. L’empitjorament d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que reben les persones afectades contrasten amb l’augment dels beneficis obtinguts per entitats financeres i empreses de subministraments energètics.
 3. Eficiència energètica: Les comunitats energètiques sovint inclouen projectes per millorar l’eficiència energètica dels habitatges, com ara l’aïllament tèrmic, la instal·lació de panells solars i l’ús de sistemes de calefacció més eficients.
 4. Impacte ambiental positiu: La producció d’energia renovable local ajuda a reduir les emissions de carboni i a promoure una transició cap a una energia més neta i sostenible.
 5. Enfortiment de la comunitat: Aquestes iniciatives fomenten la col·laboració i la solidaritat entre els membres de la comunitat, creant un sentit de pertinença i suport mutu.
 6. Educació energètica: les comunitats energètiques ofereixen una dimensió pedagògica a través de lectures col·lectives de factures de l’energia, on els seus membres aprenen sobre conceptes clau com els potencials, així com optimitzar i millorar el seus consums energètics. 

Altres oportunitats contra la vulnerabilitat energètica

Més enllà del servei que oferim com a Cívic Energy per acompanyar-vos en el procés de creació de comunitats energètiques, us volem parlar d’altres iniciatives disponibles i accessibles per a la ciutadania en situació de vulnerabilitat, a través de les quals poder fer front a la pobresa energètica. 

 • Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), és un moviment social nascut el 2014 que lluita pel dret universal a l’accés a l’energia i aigua, i ofereix un acompanyament en la recerca d’ajudes a famílies en situació de vulnerabilitat energètica.  https://pobresaenergetica.es/es/ 
alexander-dummer-UH-xs-FizTk-unsplash
 • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, especialment definida en l’article 6, l’obligació de les administracions públiques de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, a través d’ajuts o descomptes. (https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=700006 )

 

La lluita contra la pobresa energètica es converteix en una oportunitat per a construir un futur més resilient i equitatiu, però aquesta no només ha d’abordar-se des d’un vessant social a través d’iniciatives d’apoderament de la ciutadania com les comunitats energètiques, sinó que l’eliminació d’aquestes desigualtats ha de residir en l’obligació i responsabilitat per part de l’administració pública i l’Estat per garantir les necessitats bàsiques de tota la població. 

Obrir chat
Hola 👋
En què podem ajudar-te?