Puc fer una comunitat energètica amb biomassa?

nipun-jagtap-K92xtnahdwo-unsplash

Què és la biomassa?

La biomassa sòlida és una forma d’energia renovable que pot canviar la nostra visió sobre la generació d’electricitat i la calefacció. La seva importància rau en la seva capacitat per aprofitar matèries llenyoses provinents del sector agrícola i forestal, així com de les indústries de transformació. Aquest recurs natural i sostenible té el potencial de proporcionar beneficis ambientals, socials i econòmics significatius.

La biomassa sòlida es compon de diverses fonts de materials orgànics, incloent-hi:

  • Residus agrícoles: Aquesta categoria inclou les restes de conreus llenyosos o herbacis, com ara la palla, les tiges de girasol o les canyes de blat de moro, així com els residus generats per la indústria agrícola i agroalimentària, com la fabricació d’oli d’oliva o la producció de fruita seca i vi.
  • Restes forestals: Aquesta biomassa prové de diverses fonts, incloent-hi els treballs silvícoles de millora, el desbrossament de matolls, l’obertura de franges tallafoc, els perímetres de protecció prioritària, els aprofitaments comercials i el bosc menut de rebrot.
  • Subproductes de la indústria de la fusta: Aquesta categoria inclou tant els subproductes primaris (com arbre o tronc processat directament) com els secundaris (subproductes de les indústries de primera transformació, que poden incloure additius i coles).

Beneficis ambientals, socials i econòmics de l’ús de la biomassa

La biomassa sòlida ofereix una sèrie de beneficis que converteixen aquesta font d’energia en una opció atractiva. D’entrada, és una energia renovable que es pot aprofitar a partir de la gestió forestal sostenible i de les fonts agrícoles, contribuint a la reducció de l’ús de combustibles fòssils i, en conseqüència, al balanç neutre d’emissions de CO2. Això no només té un impacte positiu en la mitigació del canvi climàtic sinó també en la reducció del contingut de sofre que pot contribuir a la pluja àcida, garantint així un doble benefici ambiental.

A més, la biomassa ajuda en la prevenció d’incendis forestals mitjançant la neteja del bosc i la utilització d’aquesta biomassa, alliberant així les masses forestals de materials inflamables. La recuperació de les cendres de la combustió per a l’ús com a adob també proporciona un benefici addicional, aportant un valor afegit a aquest recurs.

En l’àmbit social, la biomassa sòlida promou la gestió forestal sostenible i pot canviar la percepció de la comunitat respecte al bosc, que passa de ser una font de preocupació a una de treball i riquesa. A més a més, crea noves oportunitats laborals en zones rurals, afavorint la fixació de població i millorant l’estat de les masses forestals. Això no només impulsa l’economia local sinó que també reforça la cohesió social en aquestes regions.

Des d’una perspectiva econòmica, demostra tenir un balanç econòmic positiu, amb costos per kWh inferiors als combustibles fòssils, oferint estabilitat de preus i reduint la dependència energètica externa. Aquesta font d’energia també fomenta la economia circular, incloent-hi tots els seus usos, i contribueix a la diversificació de les fonts d’energia.

Situació de la biomassa al territori

Tot i aquests beneficis, és essencial tenir en compte la realitat forestal europea, que és diversa i diferent de la situació espanyola. La gestió forestal sostenible és crucial per garantir la sostenibilitat de la biomassa sòlida, assegurant que els recursos forestals es gestionin de manera responsable. A Espanya, existeix una normativa que protegeix els boscos i garanteix la seva preservació, però és essencial que aquesta sigui aplicada de manera rigorosa per evitar la sobreexplotació.

La Generalitat de Catalunya ha elaborat un pla estratègic per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, emmarcat en el 2021-2027. Entre els objectius principals s’inclouen assessorar les iniciatives emergents en avaluació de recursos, prioritzant esforços en zones de risc d’incendi més elevat, impulsar tecnologies més eficients i el cooperativisme en serveis forestals, promovent les xarxes de calor i les comunitats energètiques.

A Europa, França, Alemanya, Itàlia i Suècia destaquen com els majors consumidors de bioenergia a la UE en termes de consum intern brut, considerant tant la producció nacional com les importacions de portadors de bioenergia. Per contra, els països escandinaus, bàltics i Àustria registren el major consum de bioenergia per càpita. En molts estats membres de la UE, la fusta és la font d’energia renovable més important, amb països com Letònia (29%), Finlàndia (24%), Suècia (20%), Lituània (17%) i Dinamarca (15%) que tenen grans proporcions d’ús de fusta i productes de fusta en el consum intern brut d’energia. La biomassa sòlida és àmpliament utilitzada per les llars i altres consumidors finals, com les indústries, els serveis i l’agricultura. 

L’ús domèstic de la biomassa

La biomassa és una opció cada vegada més popular com a font d’energia renovable per a ús domèstic i empresarial. Una de les aplicacions més comunes de la biomassa a la llar és la calefacció a l’hivern. Aquesta opció pot ser utilitzada en tot tipus d’edificis, incloent-hi habitatges, residències, hotels, hivernacles, granges i fins i tot piscines. A més de la calefacció, la biomassa també es pot utilitzar per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS), garantint un subministrament d’aigua calenta fiable i eficient per a ús domèstic.

Un sistema d’ACS i calefacció domèstica amb biomassa consta de diversos components clau:

  • Caldera: existeix una àmplia gamma de models i marques de calderes de biomassa amb diferents nivells d’automatització. Moltes d’aquestes calderes arriben a tenir rendiments comparables als dels sistemes que funcionen amb gas o gasoil.
  • Dipòsit d’emmagatzematge de biomassa: pot estar ubicat en el mateix edifici o en un magatzem separat, i és essencial per emmagatzemar la biomassa i alimentar la caldera de manera eficient.
  • Altres elements: la instal·lació també pot incloure un sistema automatitzat d’alimentació de la biomassa, un dipòsit d’inèrcia o acumulador de calor, un dipòsit de cendres i una xemeneia per evacuar els gasos resultants de la combustió.

La biomassa es pot trobar al mercat en diferents formes, sent les més comuns per a ús domèstic l’estella i el pèl·let, ja que es venen a granel o en sacs petits. L’estella són fragments de fusta de petita dimensió i el pèl·let és fusta compactada en forma de grànuls cilíndrics, sense additius químics. Per aplicacions de majors dimensions, també podem trobar briquetes (similars al pèl·let però més grans) i llenya, que es poden adquirir apilats en palets. El consum energètic de la biomassa es pot equiparar amb altres fonts d’energia com el gasoil o el gas mitjançant equivalències basades en el poder calorífic. De manera orientativa, es calcula que 1 litre de gasoil equival a 2 kg de pèl·lets o 3 kg d’estella.

Cal tenir en compte que en compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), és responsabilitat de l’usuari legalitzar la instal·lació de biomassa. En casos d’instal·lacions de 5 kW a 20 kW, l’usuari ha de disposar del certificat de la instal·lació, mentre que per a instal·lacions de més de 20 kW, cal un certificat de la instal·lació i realitzar un tràmit addicional. Les empreses instal·ladores especialitzades poden assessorar en aquest procés, assegurant que tota la documentació necessària estigui en regla.

La biomassa en comunitats energètiques

Com ja hem vist, l’ús de la biomassa té molts avantatges socials, ambientals i econòmics, i té diverses aplicacions que són útils per les comunitats energètiques i els municipis. En les comunitats energètiques, la principal forma d’aprofitar la biomassa és muntant una o més calderes o centrals de cogeneració que puguin abastir les necessitats tèrmiques i elèctriques de diversos habitatges i equipaments, i distribuir la calor generada mitjançant xarxes de calor, de manera similar a com es faria amb l’autoconsum fotovoltaic compartit.

Una altra opció és fer ús dels avantatges que comporta fer compres compartides entre les persones sòcies de la comunitat energètica, tant de calderes o estufes de pèl·let eficients, com del pel·lèt o estelles per alimentar-les. Això ens pot suposar un estalvi econòmic si en comprem en grans quantitats, ja que podrem accedir a preus més competitius, i ens pot simplificar la logística.

Vols saber quin és el potencial de l’ús de biomassa en la teva comunitat energètica? Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem! Et podem oferir estudis de viabilitat tècnica i econòmica específics per la vostra zona i suport en els tràmits legals i administratius necessaris.

Obrir chat
Hola 👋
En què podem ajudar-te?